1.05 Οροπέδια

Το μεγαλύτερο σε έκταση οροπέδιο του χωριού είναι της Μηλιάς ο κάμπος πίσω απ΄ τη βορεινή πλευρά του όρους Μίνθη.

Comments