9.03 Διοίκηση του Συλλόγου

Σύφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου (άρθρο 8)  ο Σ'υλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του είναι διετής.
Η εκλογή του πρώτου Δ.Σ έγινε από τη Γενική Συνέλευση στις 12/4/1964 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19/4/1984. 
Αποτελέστηκε από τους εξής:
1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Αντ. Δίπλας
2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτιος Ναπ.Γεωργούλιας
3.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Κων.Γεωργούλιας
4.ΤΑΜΙΑΣ: Αριστογείτων Αριστ.Τσιρώνης
5.ΕΦΟΡΟΣ: Πηνελόπη Αθ.Παναγούλια-Παπαβιέρου
6.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κων/νος Αναστ.Παπαχρήστου
7.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αναστάσιος Χρ.Θάνος
Η θητεία του συμβουλίου αυτού έληξε στις 24/01/1965.
Στη Γενική συνέλευση της 24/01/1965 δεν εκλέχτηκε Δ.Σ γιατί προέκυψαν διαφωνίες και εκλέχτηκε προσωρινή Διοίκηση αποτελούμενη από τους:
Διονύσιο Γεωρ.Κωτσάκη
Αριστοτέλη Γεωργ.Γεωργούλια
Αθανάσιο Γεωργ.Παναγούλια
Η προσωρινή διοίκηση λειτούργησε 2 μήνες μέχρι της 9/3/1965 οπότε εκλέχτηκε από τη Γενική συνέλευση νέο επταμελές Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα το Σύλλογο (2013-2015) αποτελείται από τους:
1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαθοκλής Προκ.Παναγούλιας
2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προκόπιος Γεωργ.Παναγούλιας
3.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεράσιμος Παντ.Γουργούλης
4.ΤΑΜΙΑΣ : Λεμονιά Αθαν.Κλωνάρη
5.ΕΦΟΡΟΣ: Δημήτριος Νικ. Αναστασόπουλος
6.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Πάνος Βασ.Δημήτρουλας και Παναγιώτης Κων. Αδάμης.

Comments