9.01 Το ιστορικό του Συλλόγου

Η Ιδρυτική πράξη

Η περίληψη της ιδρυτικής απόφασης έχει ως εξής:


Την προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου η οποία επιφορτίστηκε με τις προπαρασκευαστικές πράξεις μέχρι την εκλογή του πρώτου Δ.Σ αποτέλεσαν οι:
1.Παναγιώτης Αγαμ.Γεωργούλιας
2.Αθανάσιος Αντ.Δίπλας
3.Ελευθέριος Χρ.Θάνος
4.Γεώργιος Ιω.Καραπαναγιώτης
5.Νικόλαος Μιλτ.Κλωνάρης
6.Διονύσιος Γεωργ.Κωτσάκης
7.Προκόπιος Γεωργ.Παναγούλιας
8.Διονύσιος Πολ.Τριγάζης
9.Αριστογείτων Αριστ.Τσιρώνης

Σκοπός του Συλλόγου
Ο σκοπός του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό είναι:
α)Η σύσφιξη των πατριωτικών, εθνικών και κοινωνικών δεσμών των απανταχού της γης διαβούντων Μινθίων.
β)Η περίθαλψη,η παροχή βοήθειας και η ηθική υποστήριξη στους εκ Μίνθης καταγόμενους απόρους και αμίκανους προς εργασία.
γ)Η καλλιέργεια και διατήρηση των λαϊκών παραδόσεων της γενέτειρας των μελών,  η δια διαλέξεων και εντύπων διάδοση αυτών και η συγγραφή της ιστορίας.
δ)Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους άπορους νέους της γενέτειρας που διακρίνονται στα γράμματα και τις επιστήμες.
ε)Η εκτέλεση έργων αγαθοεργών (Σχολείων, εκκλησιών, μνημείων, βιβλιοθηκών, γηπέδων κλπ) στην περιφέρεια της γενέτειρας των μελών καθώς και η συμπαράσταση του Συλλόγου στην εκτέλεση των παραπάνω έργων όταν αυτά εκτελούνται  από άλλα πρόσωπα ή φορείς
στ)Η πραγματοποίηση παντός σκοπού που συντείνει στην οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της γενέτειρας Μίνθης.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου
Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου  ήταν 41 όπως ο πίνακας που ακολουθεί.

  ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΝΘΙΩΝ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 Γεωργούλιας Παναγιώτης Αγαμέμνων
2 Γεωργούλιας Ελισσαίος Ιωάννης
3 Γουργούλης Παντελής Γεράσιμος
4 Δαλαμάγκας Θεμιστοκλής Γεώργιος
5 Δίπλας Αθανάσιος Αντώνιος
6 Δίπλας Αντώνιος Θεοδόσιος
7 Δίπλας Κων/νος Γεώργιος
8 Θάνος Αναστάσιος Χρήστος
9 Θάνος Ανδρέας Αλέξανδρος
10 Θάνος Γεώργιος Λάζαρος
11 Θάνος Γεώργιος Χρήστος
12 Θάνος Δημήτριος Γεώργιος
13 Θάνος Ελευθέριος Χρήστος
14 Θάνος ή Χάχαλης Γεώργιος Αθανάσιος
15 Καραπαναγιώτης Γεώργιος Ιωάννης
16 Καραπαναγιώτης Δημήτριος Ιωάννης
17 Κλωνάρης Αθανάσιος Αριστείδης
18 Κλωνάρης Νικόλαος Μιλτιάδης
19 Κλωνάρης Νικόλαος Χρήστος
20 Κλωνάρης Παναγιώτης Χρήστος
21 Κλωνάρης Παναγιώτης Γεώργιος
22 Κωτσάκης Δημήτριος Χρήστος
23 Κωτσάκης Διονύσιος Γεώργιος
24 Παναγούλιας Αναστάσιος Ηλία
25 Παναγούλιας Γεώργιος Αθανάσιος
26 Παναγούλιας Δημήτριος Αθανάσιος
27 Παναγούλιας Θεόδωρος Αθανάσιος
28 Παναγούλιας Προκόπιος Γεώργιος
29 Παπαχρήστου Δημήτριος Αναστάσιος
30 Παπαχρήστου Κων/νος Αναστάσιος
31 Σπηλιόπουλος Ηρακλής Γεώργιος
32 Τριγάζης Διονύσιος Πολυνίκη
33 Τριγάζης Ζαχαρίας Κων/νος
34 Τριγάζης Ιωάννης Πολυνίκη
35 Τριπύλας Νικόλαος Ευθύμιος
36 Τσιρώνης Αδάμ Αριστομένης
37 Τσιρώνης Αριστογείτων Αριστομένης
38 Τσιρώνης Αριστομένης Γρηγόριος
39 Χριστόδουλος Νικόλαος Αθανάσιος
40 Χριστόδουλος Παναγιώτης Νικόλαος
41 Χριστόδουλος Γεώργιος Νικόλαος

Το καταστατικό του Συλλόγου
Το αρχικό καταστατικό δημοσιεύτηκε στο Πρωτ.Αθηνών (αποφ.23651/1963).
Το 1973 μετά από αδράνεια μερικών ετών ο Σύλλογος επαναδραστηριοποιήθηκε και προσάρμοσε το καταστατικό του προς τις ισχύουσες τότε διατάξεις (απόφαση 3355/73 Πολ.Πρωτ.Αθηνών).
Το καταστατικό που ισχύει σήμερα παρατίθεται στη συνέχεια.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να το εκτυπώσετε. Πιέστε ΕΝΤΕΡ πάνω στη λέξη ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ παρακάτωĊ
Agathoklis Panagoulias,
1 Απρ 2013, 9:07 π.μ.
Comments