09. Ο Σύλλογος

Ανάμεσα στους πρώτους Συλλόγους που συστήθηκαν στην Αθήνα ήταν και ο Σύλλογος Μινθίων.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 σημαντικός αριθμός Μινθίων ήταν στο λεκανοπέδιο Αττικής από τους οποίους έλειπε ένα όργανο μέσα από το οποίο θα επικοινωνούσαν και θα παρουσίαζαν κοινή δράση.
Ο Σύλλογος θα διευκόλυνε τη μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλοϋποστήριξη συνάμα δε θα δημιουργούσε δυνατότητες προσφοράς προς τη γενέτειρα η οποία τότε αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα.
Ετσι λοιπόν με τη την υπ'αριθμ. 23651/1963 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ιδρύθηκε ο Σύλλογος
Μινθίων με έδρα την Αθήνα.