7.04. Το 1815 οι Αλβενέοι εξαγοράζουν τον τόπο τους

Το  1815 οι Αλβενέοι εξαγοράζουν την περιοχή του χωριού από τους Τούρκους.
Τρεις Αλβενέοι μεταβαίνουν στην Κων/πολη και εξαγοράζουν την περιοχή του χωριού επ'ονόματι των κατοίκων.
Επέστρεψαν το 1819 και από τότε οι κάτοικοι δεν πλήρωναν φόρους στον κατακτητή.
Αυτοί ήσαν: Ο Αναστάσης  Τούντας, ο Αναγνώστης Σαμπρής και ο Δημήτρης Τσούνης.

Comments