7.01. Οι Αλβενέοι Φιλικοί

Η Φιλική εταιρεία, η επαναστατική οργάνωση που ξεσήκωσε το έθνος και με τρόπο αθέατο θέρμανε τις ψυχές και τα μυαλά του τότε ελληνικού κόσμου είχε και στην Αλβενα τους πιστούς της.

Πρώτος μυήθηκε στη Φιλική εταιρεία ο καταγόμενος απ'το χωριό μας Δεσπότης Μεθώνης Γρηγόριος Παπαθεοδώρου. Στις 26.12.1819 πρόσφερε στον αγώνα 35 γρόσια.

Στη Φιλική εταιρεία μυήθηκαν επίσης και τα αδέλφια του
Αντώνιος, Νικόλαος και Κωνσταντίνος χρόνων 50:40:38 αντίστοιχα οι οποίοι πρόσφεραν στις 2.5.1820 δια του αδελφού τους γρόσια 150.


Πηγές:
 1. Φιλήμων Τομ.Α' σελ.349
  2.
Βαλ.Μέξα σελ.68

Comments