6.02. Στο 19ο και 20ο αιώνα

Πότε ιδρύθηκε το σχολείο του χωριού

Η ιδρυτική πράξη του σχολείου της Αλβενας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 131/5.4.1884.

Η ιδρυτική πράξη του δημοτικού σχολείου Μίνθης

Πρώτος δάσκαλος ο Γιάννης Τούντας όπως μας πληροφορεί στο βιβλίο του ο επί πολλά χρόνια δάσκαλος του χωριού Αθανάσιος Κλωνάρης.

Κλείσιμο του σχολείου

Μετά από 99 χρόνια συνεχούς λειτουργίας από την επίσημη ίδρυσή του, το δημοτικό σχολείο Μίνθης έκλεισε την πόρτα του το 1982.

Ο τελευταίος δάσκαλος ήταν ο συμπατριώτης μας Παναγιώτης Τιμ.Τσιρώνης.

Εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού

Για την περίοδο 1884-1923 δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία γιατί δε διασώθηκε το αρχείο του σχολείου.

Το μοναδικό βιβλίο που διασώζεται είναι το μαθητολόγιο που αρχίζει από το 1923 και φυλάσσεται σήμερα στο δημοτικό σχολείο Ζαχάρως.

Από το βιβλίο αυτό αντλήσαμε τα στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού που παραθέτουμε στη συνέχεια.

Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται η ανοδική πορεία του μαθητικού πληθυσμού για την περίοδο 1923-1933, ακολουθεί καθοδική πορεία μέχρι το 1938 οπότε αρχίζει πάλι η ανοδική πορεία.

Από το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι ο μαθητικός πληθυσμός στην περίοδο 1941-1960 δεν παρουσίασε μεγάλες αυξομειώσεις.

Στην περίοδο 1961-1982 παρατηρήθηκε καθοδική πορεία του μαθητικού πληθυσμού μέχρι το 1982 που έκλεισε το σχολείο.

Οι λόγοι μείωσης του μαθητικού πληθυσμού στα χρόνια αυτά είναι κυρίως τρεις. Η μετανάστευση η οποία είχε αρχίσει από τη δεκαετία 1950-1960 και στη συνέχεια η μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού και η υπογεννητικότητα.





Comments