5.02. Ορλωφικά


Ο Ιωάννης Αλβενιώτης έπεσε ηρωϊκά μαχόμενος στις 17 Μαρτίου 1769 στην Κυπαρισσία μαχόμενος κατά των Τούρκων.
Comments