4.02. Ιστορικές Τοποθεσίες


Η ιστορική τοποθεσία Φραγκόκαμπος


Στην τοποθεσία Φραγκόκαμπος που βρίσκεται στο οροπέδιο των "Βουνών" κοντά στης Μηλιάς τον κάμπο έγιναν φονικές μάχες στα χρόνια 1205-1208.
Κατά μια εκδοχή ο καστελλάνος του Αρακλόβου Δοξαπατρής Βουτσαράς εξήλθε απ'το φρούριο και προσέβαλε την εμπροσθοφυλακή του Σαμπλίτη.
Comments