3.09. Κατάλογος εκκλησιών στη Β' περίοδο της Ενετοκρατίας

Απ ΄τα αρχεία Γκριμάνι της Βενετίας φαίνεται ότι κατά τον 17ο αιώνα στην περιοχή της Αλβενας και στα κοντινά χωριά υπήρχαν οι παρακάτω εκκλησιές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σημείωση:

Οι τοποθεσίες Παλούμη και Αλώνη που αναφέρονται στο παραπλεύρως κείμενο είναι εσφαλμένες. Το ορθρόν είναι Παχούμη και Κάτω Αλώνι.
Τον κατάλογο εκκλησιών δημοσίευσε ο Κων/νος Ντόκος  στο περιοδικό Byzantinisch Neugrechische Jahrbucher Τόμ. 21, 1972.
 Comments