3.05. Ο ναός Αγίου Νικολάου Κοτρωνίου

Ο ναός αυτός χτίστηκε με εισφορές των κατοίκων όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι της Μίνθης στον οικισμό Κοτρώνι. Η ακριβής χρονολογία ανέγερσής του δεν μας είναι γνωστή. Πάντως πρέπει να χτίστηκε αμέσως μετά την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού.

 

Γύρω από το ναό αυτό υπάρχει και το κοιμητήριο του οικισμού.
 
 Ο ναός του Αγίου Νικολάου Κοτρωνίου
Comments