3.01. Ο Πολιούχος του χωριού

Η ενορία Μίνθης έχει ως προστάτη της τον Αγιο Νικόλαο, ο οποίος εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου και πανηγυρίζει του Αγίου Πνεύματος.

 

Ο ναός αυτός για τον οποίον γίνεται πολύς λόγος παρακάτω βρίσκεται στο κέντρο του χωριού σε μια θεαματική τοποθεσία. Στην περιμαντρωμένη αυλή υψώνονται τρία πολύχρονα πλατάνια, τα οποία χαρίζουν παχύ ίσκιο στη μεγαλύτερη έκταση του περιβόλου.

Στη θέση αυτή ο ναός χτίστηκε το έτος 1832 ρυθμού βυζαντινού μετά τρούλου.


 
Οπως προκύπτει από την με αριθμό 2064/30.05.1835 αναφορά που παρατίθεται παραπλεύρως, τα εγκαίνια του ναού τούτου έγιναν το 1835.


Το ναό έχτισαν οι κάτοικοι με εισφορές σε είδος και χρήμα όπως μαρτυρεί και το σχετικό συμφωνητικό που φέρει ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου 1832 και παραθέτουμε στη συνέχεια.
1832 Φεβρουαρίου 11 Άλβενα

 

Δια του παρόντος συμφωνητικού τούτου γράμματος το οποίον θέλει έχει την ισχύν και δύναμιν ως να ήτον γενάμενον εις δημόσιον μνήμονα [1] δηλούμεν και συνομογνωμούμεν όλοι οι κάτοικοι μετά των μαστόρων Φώτη Γιαννακοπούλου και Σπήλιου Αναζηροπούλου και μετά των συναπαδόντων δια να οικοδομήσουν τον Άγιον Νικόλαον εις το αλώνι την αναγκαιούσαν ημών εκκλησίαν κατά των ακολούθων άρθρων.

    Α.-Η εκλησία θα οικοδομηθή σε ύψος μήκος πλάτος βάθος εν ενί λόγω ταύτη παρομοία καθ'όλα με την εν Ψάρι[2]  εκκλησία. Το ασβέστι των μαστόρων.

    Β.-Οφείλομεν ημείς δια την πληρωμήν των μαστόρων να τους δώσωμεν γρόσια (5.150) πέντε χιλιάδες εκατόν πενήκοντα.

    Γ.-Οφείλομεν δια ζωοθροφίας να τους δώσωμεν γένημα οκά μια καθ'έκαστος κάτοικος. Κρασί μπότσαις [3] τριακόσιαις, βούτυρο οκάδες (30) λάδι οκάδες (10) τυρί οκάδες (200) σφαχτά (30): μεγάλα 20 μικρά 10. Φασόλια οκάδες 40.

    Δ.-Οφείλουσιν οι μαστόροι να έρθωσι περί της οικοδομής και να αρχίσουν εις τας 15 Απριλίου του διατρέχοντος έτους. Το ασβέστι θα το μετακομίζουμε εμείς τα δε λοιπά των μαστόρων. Οφείλωσι οι κάτοικοι μετά των μαστόρων να φέρουσι τα ημίση ποριά. [4]

Ταύτα πάντα εκ συμφώνου μετά των ρηθέντων μαστόρων εσυμφωνήσαμεν και συνομογνωμοήσαμε άνευ λόγων προφάσεων και αντιλογιών και δια την ασφάλειαν του αληθούς υπογραφόμεθα.

Αδάμης ιερεύς Παπαδάμης

Αναγνώστης Διαμαντόπουλος (ή Τζαμαλούκας)

Φώτης Γιαννακόπουλος

Κωνσταντής Σταθόπουλος

Βασίλειος Μουσαμάς

Ιωάννης Δρίβαλος

Αναγνώστης Σαμπρής


Υποσημειώσεις:

[1] Μνήμονες κατά την εποχή εκείνη ονομάζονταν οι συμβολαιογράφοι

[2] Χωριό της επαρχίας Τριφυλίας (σήμερα Ανω Ψάρι , ερειπωμένο) ο δε ναός στον οποίον παραπέμπει το συμφωνητικό αυτό είναι αφιερωμένος στον Αγιο Δημήτριο ο οποίος σώζεται και σήμερα

 [3] Μονάδα μέτρησης υγρών της εποχής εκείνης που ζύγιζε 2,5 οκάδες

[4] Είδος κονιάματος σαν τσιμέντο.Ο πολιούχος του χωριού Αγιος Νικόλαος σε φωτογραφία του 1965.

Ο ναός αυτός καταστράφηκε από τους σεισμούς του έτους 1965.

Στα τοιχία του είναι εμφανή τα τραύματα από τον καταστρεπτικό σεισμό

Η εντοιχισμένη πλάκα που δείχνει την ημερομηνία ανέγερσης (1832)


Ναός Αγίου Νικολάου Μίνθης –Χτίστηκε το 1832 στη θέση αλώνι.Εκεί που ο ραγιάς συγκέντρωνε τους καρπούς για τον τούρκο δυνάστη.


Στην ίδια θέση χτίστηκε με εισφορές των κατοίκων,νέος ναός η θεμελίωση του οποίου έγινε στις 15.6.1977.  Παραβρέθηκαν αρκετοί κάτοικοι και πολλοί απόδημοι. Ο Σύλλογος Μινθίων οργάνωσε εκδρομή με πούλμαν και παραβρέθηκε στην τελετή.Φωτογραφικά στιγμιότυπα απ' τη θεμελίωση του ναού.


Οι εργασίες οικοδόμησης άρχισαν στο τέλος Ιουνίου 1977 από τον εργολάβο Νίκο Ασημακό- πουλο από τον Πύργο. Ο εργολάβος αυτός εν τω μεταξύ πέθανε και τις εργασίες ολοκλήρωσε άλλος  εργολάβος ο Νίκος Λυμπέρης επίσης από τον Πύργο.Το  με ημερομηνία 29 Μαϊου 1977 ιδιωτικό συμφωνητικό ανέγερσης του νέου ναού


Τη μελέτη του ναού συνέταξε δωρεάν ο Μηχανικός Ιωάννης Μενεξές γαμπρός του συμπατριώτη Γεωργίου Χρ.Θάνου και την επίβλεψη του έργου ανέλαβε επίσης δωρεάν ο συμπατριώτης μηχανικός Φώτιος Ιω. Παναγούλιας

Ο νέος ναός σε φωτογραφία του 1982.

Τα εγκαίνια του ναού έγιναν στις 6 Ιουνίου 1982 από το Σεβασμιώτατο Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.Στέφανο όπως δείχνει και η εντοιχισμένη πλάκα στην είσοδο του ναού.


Comments