2.02. Διοικητικά στοιχεία

Υπάρχει και μια άλλη γραπτή μαρτυρία που δείχνει τη διοικητική διαίρεση των σουλτάνων της δεύτερης Τουρκοκρατίας.

Πληροφορούμαστε ότι η Άλβενα μαζί με μερικά χωριά της Λακωνίας και 2 χωριά των Καλαβρύτων αποτελούσαν το συγκρότημα ALVANA CHARLANAKI και υπάγονταν υπό κοινήν μετά του Αργους Διοίκηση.

Είναι ένα διοικητικό παράδοξο  θέμα το οποίο αποτελεί θέμα ιδιαίτερης μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στις αρχές του 19ου αιώνα η Πελοπόννησος περιλάμβανε 24 βιλαέτια.

Στα χρόνια αυτά η σημερινή επαρχία Ολυμπίας είχε διαιρεθεί στα βιλαέτια Φαναρίου και Αρκαδιάς και διοικητικά ήταν ενωμένη με τη Μεσσηνία εκτός από τα χωριά Αγουλινίτσα και Βολάντζα.

Το βιλαέτι Φαναρίου περιλάμβανε το τμήμα από τον Αλφειό ποταμό μέχρι τα βουνά Διαφόρτι και Τετράζι εκτός από την περιοχή που διαμορφώνουν ο ποταμός Αγ.Ισίδωρος στη Ζαχάρω, το βουνό Μίνθη και ο ποταμός Νέδας η οποία υπαγόταν στο βιλαέτι Αρκαδιάς.


Χάρτης της Πελοποννήσου με τις διοικητικές υποδιαιρέσεις επί τουρκοκρατίας

Στην πρώτη διοικητική διαίρεση της ελεύθερης Ελλάδας το 1833 η Άλβενα υπαγόταν στο Νομό Μεσσηνίας ο οποίος περιλάμβανε και την επαρχία Ολυμπίας .

Με το Β.Δ της 9/21.4.1835 σχηματίστηκαν οι 12 δήμοι της επαρχίας Ολυμπίας. Η Άλβενα  με τα χωριά  Τσορβατζή, Γολέμι, Τρύπες, Σκλήβα, Μπαράκου, Κουμουθέκρα, Σμέρνα και Ξηροχώρι αποτέλεσαν το Δήμο Αρήνης  με έδρα του Δήμου το χωριό Τσορβατζή.

Με  το Β.Δ. της 7.11.1840 οι 12 δήμοι της επαρχίας Ολυμπίας συγχωνεύτηκαν σε 6.

Τότε η Άλβενα που ήταν το μεγαλύτερο χωριό έγινε έδρα του Δήμου Αρήνης. Το 1843 για οικονομικούς λόγους με το Β.Δ 14/26.8.1843 (ΦΕΚ 34/22.9.1843)ορίστηκε θερινή έδρα του δήμου η Άλβενα και θερινή  το χωριό Ζαχάρω επειδή κατά τους χειμερινούς μήνες τα χωριά Ζαχάρω και Κακόβατος συγκέντρωναν τους περισσότερους κατοίκους (μετακινούμενοι  κτηνοτρόφοι).Το 1853 με το Β.Δ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3/27.1.1853 οι Τσορβατζαίοι (Αρηναίοι) κατόρθωσαν να μετατεθεί η έδρα του Δήμου στο χωριό τους .

Οι Αλβενέοι αντέδρασαν και  ακύρωσαν την απόφαση αυτή  και με το Β.Δ της 16.8.1855 (ΦΕΚ 36/29.8.1855) η έδρα του Δήμου Αρήνης μεταφέρθηκε στον οικισμό Ζαχάρω.

Αργότερα το 1861 με το Β.Δ. της 23.12.1861 (ΦΕΚ 1/19.1.1862) η έδρα του δήμου Αρήνης μεταφέρθηκε από τον οικισμό Ζαχάρω στον οικισμό Τσορβατζή.

Το 1881 η έδρα του Δήμου μεταφέρθηκε οριστικά στη Ζαχάρω.


     Εμβλήματα και απεικόνιση

Περιεχόμενο έκθεσης

 

Σφραγίδα του Δήμου Αρήνης


Απεικονίζει τη θεά της γεωργίας Δήμητρα φέρουσα στάχεις.

Το 1880 χαράχτηκε δεύτερη σφραγίδα.

 

 

 «Ουδέ καν η θέσις της πόλεως ταύτης ην γνωστή επί Παυσανίου. Ούτος φρονεί ότι η πόλις Σαμία ην οικοδομημένη επί ή πλησίον των ερειπίων της Αρήνης. Ούτε δε Περί της Σαμίας υπάρχει άλλο τι γνωστόν, αλλά την χώραν ταύτην διαρρεί ποταμός, ο Αχέρων εκβάλλων εις τον Αλφειόν και εν αυτή (παρά τα Υπανα) ετιμάτο ο Πλούτων, η Δήμητρα και η Κόρη (εκτετίμηται γαρ δη σφόδρα τα τε της Δήμητρας και κόρης ιερά ενταύθα και τα του Αδου» Στράβων Η 344). 

Το καταλληλότατον άρα έμβλημα της Αρήνης έσται η Δήμητρα με στάχυς ή μάλλον Πλούτων με τον Κέρβερον.

Από το βιβλίο του Ελευθ.Σκιαδά με τίτλο: Ιστορικό διάγραμμα των Δήμων της  Ελλάδος  1833-1912 –Αθήνα 1993


Το δημοτικό σύστημα του 1833 λειτούργησε 78 χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου αλλά και λόγω των πολιτικών εξελίξεων είχε ωριμάσει η ιδέα να θεσμοθετηθεί νέο σύστημα, προσαρμοσμένο στις νέες ελληνικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Κρίθηκε απαραίτητη η επαναφορά του κοινοτικού θεσμού, ο οποίος κατά δήλωση τότε του Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελούσε τη βάση της αληθινής αυτοδιοικήσεως.

Στις 2 Μαϊου 1911 κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου «Περί μεταρρυθμίσεως των νόμων περί συστάσεως και διοικήσεως των δήμων και του νόμου περί δημαιρεσιών». Κατόπιν συζητήσεων που διήρκεσαν από 21 Νοεμβρίου μέχρι 16 Δεκεμβρίου 1911 ψηφίστηκε ο νόμος ΔΝΖ’ που δημοσιεύτηκε στις 14.2.1912 στο Φ.Ε.Κ 58 Α’.

Η έναρξη του νόμου ΔΝΖ’ ήταν σταδιακή. Σε εκτέλεση του νόμου αυτού εκδόθηκε το Β.Δ 31.8.1912 (ΦΕΚ 262/31.8.1912) «Περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων εν τω νομώ Μεσσηνίας» και αναγνωρίστηκαν αρχικά 234 κοινότητες. Απ’αυτές οι 53 υπάγονται στην επαρχία Ολυμπίας και ανάμεσα σ’αυτές και η κοινότητα Αλβένων (λανθασμένη ονομασία).

Με το νόμο 2539/1997 γνωστό και ως νόμο «Καποδίστρια» η επαρχία Ολυμπίας καταργήθηκε.

Με τον ίδιο νόμο καταργήθηκαν οι κοινότητες.

Από 1.1.1999 η κοινότητα Μίνθης αποτέλεσε δημοτικό διαμέρισμα του νέου «Καποδιστριακού» Δήμου Ζαχάρως.

Με νεότερο νόμο (Ν.3582/7.6.2010 ΦΕΚ 87Α) που ισχύει από 1.1.2011 γνωστό και ως νόμο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" η χώρα διαιρέθηκε σε 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις, 13 περιφέριες και 325 δήμους.

Ο νομός Ηλείας αποτελεί την περιφερειακή ενότητα Ηλείας και περιλαμβάνει 7 δήμους. Με το νόμο αυτό η άλλοτε επαρχία Ολυμπίας αποτελείται από 2 δήμους, το διευρυμένο δήμο Ζαχάρως και Φιγαλείας και το διευρυμένο δήμο Ανδρίτσαινας -Κρεστένων που αποτελείται από τους δήμους Σκιλλούντος, Ανδριτσαίνης και Αλιφείρας οι οποίοι καταργούνται.

Ο Δήμος Ζαχάρως έχει έδρα την κωμόπολη Ζαχάρω και περιλαμβάνει 26 τοπικές κοινότητες.

Ετσι από 1.1.2011 η τοπική κοινότητα Μίνθης υπάγεται στον Καλλικρατικό Δήμο Ζαχάρως.Ċ
Agathoklis Panagoulias,
30 Μαρ 2013, 4:34 π.μ.
Ċ
Agathoklis Panagoulias,
30 Μαρ 2013, 4:35 π.μ.
Comments