2.01. Πληθυσμιακά στοιχεία

Στην απογραφή των Ενετών που έγινε από τον προνοητή (διοικητή) Κόρνερ το έτος 1689 η Άλβενα και το ερημωμένο σήμερα Χρυσούλι  είχαν 42 και 76 κατοίκους αντίστοιχα από τους οποίους:


 

Άλβενα
Χρυσούλι

Ανδρες

21

42

               Ανδρες

14

31

Αρσενικά  παιδιά

7

11

Γυναίκες

21

34

             Γυναίκες

16

26

             Κορίτσια

5

8

ΣΥΝΟΛΟ

42

76
 

Εκτός από την παραπάνω απογραφή οι Ενετοί πραγματοποίησαν το 1700 και άλλη απογραφή που βρίσκεται στο αρχείο Grimani της Βενετίας.

Κατά την απογραφή αυτή τα χωριά Άλβενα και Χρυσούλι είχαν πληθυσμό 149 και 70 άτομα αντίστοιχα με την ακόλουθη σύνθεση:

 

Άλβενα

Χρυσούλι

Οικογένειες

30

18

 

 

 

Ανδρες

76

36

Ηλικίας 1 -16 ετών άτομα

33

36

Ηλικίας 16-30 ετών άτομα

21

0

Ηλικίας 30-40 ετών άτομα

12

0

Ηλικίας 40-50 ετών άτομα

4

0

Ηλικίας 50-60 ετών άτομα

2

0

Γέροντες

4

0

Γυναίκες

73

34

Ηλικίας 1 -16 ετών άτομα

28

34

Ηλικίας 16-30 ετών άτομα

27

0

Ηλικίας 30-40 ετών άτομα

8

0

Ηλικίας 40-50 ετών άτομα

4

0

Γριές

6

0

ΣΥΝΟΛΟ

149

70


Αρκετά χρόνια αργότερα το 1829 και 1830 έγινε πληθυσμιακή έρευνα, από την επιστημονική γαλλική αποστολή που ακολουθούσε το στράτευμα του στρατηγού Μαιζώνος.

Τότε το χωριό Άλβενα υπαγόταν στην επαρχία Αρκαδιάς όπως επίσης και τα χωριά Κακόβατος, Σάρενα (Καλίδονα), Γολέμι (Ροδινά), Μπισχίνοι (Σχίνοι), Βρεστό, Μπάρτζελι (Μυρώνεια), Ζούρτσα, Μουντρά (Φασκομηλιά), Μοφκίτσα (Ταξιάρχες), Αγιος Ηλίας, Γάρδιτσα, Γλάτσα (Ανήλιο), Γλατσοπούλα, Παύλιτσα, Πρασιδάκι, Στροβίτσι (Λέπρεο), Τριάντα και Σμαρλίνα.

Από την απελευθέρωση του Ελληνικού κράτους και μέχρι το 2001 έλαβαν χώρα 33 κρατικές απογραφές πληθυσμού, από τις οποίες 14 ήσαν πληθυσμιακές απαριθμήσεις (1828-1856), 15 απογραφές υπό δημογραφική έννοια (1861- 2001), 3 λόγω προσαρτήσεως νέων εδαφών (1881, 1913, και 1947) και 1 ειδική απογραφή (1923) που περιέλαβε τους πρόσφυγες από τη Μ.Ασία και τη Θράκη. Η τελευταία απογραφή έγινε το Μαϊο του 2011 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3465/2012 (Τεύχος Β').

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνουμε και την απογραφή του πληθυσμού του έτους 1835 που βρίσκεται στα αρχεία του κράτους (φακ.95 της Γεν.Γραμματείας της Οθωνικής περιόδου) ο οποίος έχει συνταχθεί από τον Μανσόλα σε γλώσσα Γαλλική.

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του χωριού στις διάφορες απογραφές έχει ως εξής:

Η κίνηση του πληθυσμού έχει μεγάλη σημασία όπως παραστατικά την παρουσιάζει η γλώσσα των αριθμών.


Σημείωση: Για μεγένθυση του διαγράμματος πιέστε ENTER πάνω στο διάγραμμα

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1689
 42
 1700 
149
1829 414
1835
 751
1844
 901
1851
 750
1861
 403
1879
  439 
1889
 466
1896 
 521
1907
607
 1920 
 960
1928
821
1940
791
1951
 683
1961561
1971
 366
1981
 238
1991
194
2001
291
2011
 86

Σημειώνεται ότι  στην απογραφή του έτους 1829 οι κάτοικοι του χωριού Άλβενα που παραχείμαζαν στο χωριό Κακόβατος απογράφτηκαν ως κάτοικοι Κακοβάτου (άτομα 162) ενώ στις απογραφές των ετών 1835, 1844 και 1851 απογράφτηκαν ως κάτοικοι Άλβενας.

Comments