02. Δημογραφικά & Διοικητικά στοιχεία


Η πιο παλιά γραπτή μαρτυρία για το χωριό είναι αυτή που αναφέρεται  στη συμμετοχή των Αλβενέων στον πρώτο Τουρκοβενετικό πόλεμο (1463-1479).

Η δεύτερη γραπτή μαρτυρία είναι εκείνη που δείχνει τη χωρογραφική καταγραφή από τους Ενετούς το 1689.

Χάρη στην απογραφή αυτή το παρελθόν του χωριού μας και της επαρχίας γενικότερα δεν καλύπτεται από το σκοτάδι.

Τότε το χωριό υπαγόταν στο territori (δημοτικό διαμέρισμα) Αρκαδιάς.