13. Ο Διαχειριστής

Επισήμανση:
Η ιστοσελίδα είναι προσωπική και έχει σκοπό την ανάδειξη του τόπου της καταγωγής.

Είναι μια ιδιωτική προσπάθεια γεμάτη αγάπη και μεράκι για το γενέθλιο τόπο.

Εκτός από την ιστοσελίδα αυτή ο διαχειριστής για ιστορικά θέματα (Πεσόντες του'40) διαχειρίζεται και το ιστολόγιο: http://Agpanag.blogspot.com. Είναι μια πολύχρονη έρευνά του γι'αυτούς που έμειναν για πάντα      στη γειτονική χώρα.