Ένα χωριό με παρελθόν και ένδοξη ιστορία

Στη ρίζα της Βουνούκας είν' το χωριό χτισμένο
που τό'χουν οι καρυδιές στο πράσινο πνιγμένο
Στην κορυφή, κατάκορφα στης Μίνθης το κεφάλι
τον Αγιο Λιά, την εκκλησιά κορώνα τούχουν βάλει